top of page

Preču piegāde

Preču piegādes notgeikumi

Pēc pirkuma apstiprināšanas interneta veikalā skolumebeles.lv (“Veikals”) Jums saskaņā ar pirkuma noteikumiem ir jāapmaksā Veikalā pasūtītās preces (“Prece”) pirkuma maksa. Maksājumi pārdevējam SIA “Certes.lv” (“Pārdevējs”) tiek veikti ar pārskaitījumu uz tā norādīto norēķinu kontu saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas tiek izrakstīts un nosūtīts uz Jūsu e-pastu pēc tam, kad esat apstiprinājis pirkumu.

Prece tiek piegādāta pēc pirkuma maksas samaksas. Paredzamais Preces piegādes termiņš tiek norādīts Veikalā pirms pirkuma apstiprināšanas. Ja Pārdevējam nav iespējams piegādāt Preci iepriekš norādītajā termiņā, Pārdevējs informē Jūs par to, norādot citu paredzamo piegādes termiņu. Ja esat fiziska persona, kas iegādājas vai izmantotu Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, Jums ir tiesības atteikties no Preces pirkuma gadījumā, ja tiek pagarināts Preces piegādes termiņš. Tādā gadījumā Jums jāpaziņo Pārdevējam par savu atteikšanos pēc informācijas par termiņa pagarinājumu saņemšanas.

Piegādes veids:

Prece jāsaņem Pārdevēja birojā Rīgā, Braslas ielā 29A-108 (bez papildu samaksas).

Saņemot Preci, Jums ir pienākums parakstīt Preces pavadzīmi.

Pēc Preces izsniegšanas Jums ir pienākums pārbaudīt Preces veida un pavaddokumentācijā norādīto datu atbilstību Jūsu pasūtījumam, neatbilstības gadījumā paziņojot Pārdevējam.

Pārdevēja rekvizīti un kontaktdati:

SIA “Certes.lv”
Braslas iela 29A-108, Rīga, Latvija, LV-1084
E-pasts: info@certes.lv
Tālrunis: +371 67615096

Pārdevējs ir tiesīgs mainīt rekvizītus un kontaktdatus, norādot aktuālos datus Veikalā.

bottom of page